Creating a NO-REPLY email address on exchange 2010

Last week we got a call to create a NO-REPLY email address for our administration department. They want to send information to students and parents but not with their own email address. They do not need to receive replies. Its one-way information.

Lets get started on how we got this to work. Start ADUC and choose to create a new user:

Open your exchange Management Console and create a new mailbox

Select the NO-REPLY user we’ve just created.

Make sure you check if the NO-REPLY email address is correct.

Close these settings and open ADUC to create a new security group

Make sure you add all users to this group that need to send email AS NO-REPLY@……..

Open the properties of the NO-REPLY user and choose the security tab

Now add the NO-REPLY Email Users group

Make sure you select the SEND AS property to ALLOW

Select OK and wait. It can take up to TWO hours to make this work (due to exchange caching)

Lets finish off by creating a transport rule. This results in creating a return message to users that send email to NO-REPLY@…..

Open up your exchange Management Console and point to transport rules – create transport rule

Choose SEND TO PEOPLE and enter NO-REPLY@…..

Actions : Send rejection message to sender with enhanced status code

Enter a suiting return message and choose code 5.7.1

Now your done. Start outlook (with a user account that is member of the NO-REPLY Email Users group) and create a new mail and change the FROM button to NO-REPLY@……..and TEST, TEST, TEST

Exchange 2007/2010 RELAY Açma

Sistem yöneticilerini en fazla rahatsız eden konulardan birtanesi domanimizin black listlere düşmesidir. Bunu önlemin en basit kurallarından birtanesi Exchange Server ın relay iznini kapatmaktır.  Fakat bu durumda sistemde bulunan Application Serverların notification maillerini alamaz duruma geliriz. Bundan dolayı bu tür sunucular için özel Recive connector oluştururup sadece o sunucular için relayı açarız.

Exchange 2007 ve 2010 için sırasıyla

  1. EMC – Server Configuration – Hub Transport yolundan sunucumuzu seçerek Receive Connector Penceresini açıyoruz. Burada sağ tıklayarak New Recive Connector diyoruz.
    Exchange2010 relay
  2. Recive Connector umuzun ismini belirliyoruz.

  3. Burayı  Default olarak bırakabiliriz.
  4. Bu adımda default gelen IP bloğunu remove ediyoruz (Çok Önemli) ve sadece relay yapma ihtiyacı olan sunucularımızın IP adresini yazıyoruz.
  5. Yaptığımız değişiklikleri New butonuna tıklayarak onaylıyoruz.
  6. Oluşturduğumuz konnektörün özelliklerinden Anonymous users a yetki veriyoruz.
  7. Son olarak PowerShell konsoluna aşağıdaki komutları giriyoruz.

Get-ReceiveConnector “Recive konnektörünüzün adı” | Add-ADPermission -User “NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON” -ExtendedRights “ms-Exch-SMTP-Accept-Any-Recipient”

Alıntıdır ::: http://eersincan.wordpress.com

Exchange 2007/2010’da RELAY Kapatma

Merhaba,

Exchange 2007/2010 üzerinde, console shell den aşağıdaki komu ile RELAY ı kapatabilirsiniz. Yapmanız gereken; “YourReceiveConnectorName” yerine mail sunucunuzda var olan connector ismini yazmak.

Komut :
 Get-ReceiveConnector “YourReceiveConnectorName” | Remove-ADPermission -User “NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON” -ExtendedRights “ms-Exch-SMTP-Accept-Any-Recipient”

İşlem sonrasında, MXToolbox yada Checkor.com gibi siteler ile RELAY ı check edebilirsiniz.

OWA üzerinde, Logo Değiştirme..

Merhaba,

Şimdi de, OWA üzerinde Login sayfasında ve login olduktan sonra şirket logomuzu, TEMA ya nasıl ekleyeceğimize bakalım !

Eğer amacımız;  OWA’ya Login sonrası sol üst köşede şirket logomuzu eklemekse ;

C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\ClientAccess\Owa\14.1.339.1\themes\base\csssprites.png dosyasını paint ile açarak buraya kolayca şirket logomuzu yada dilediğimiz görseli ekleyebiliriz.

Eğer amac; Login sayfasındaki Logoyu değiştirmekse de,

C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\ClientAccess\Owa\14.1.339.1\themes\resources\lgntopl.gif dosyasını paintte açarak logomuzu eklememiz yeterli olacaktır.

Outlook 2010 da, “thumbnailPhoto” eklemek..

Merhaba,

Sisteminizde Exchange 2010 ve kulanıcılarınızda Outlook 2010 mu var ? ve Outlook 2010 üzerindeki, contact list kullanıcılarına fotograf mı eklemek istiyorsunuz? öyleyse, aşağıdaki makale tam size göre;

Öncelikle ; AD de, bir kullanıcıyı seçip özelliklerine girdiğimizde burada “Attribute Edıtor” sekmesinde “thumbnailphoto” olan kısım bizim editleyeceğimiz alan.

**Eğer özelliklerde, “Attribute Edıtor” sekmesini göremiyorsanız, AD de “VIEW” den “Advanced Features” seçeneğini seçmeniz gerekir.!!

Şimdi gelelim, bu thumbnailphoto denen hexadecimal alanı nasıl doldurupta, resimleri outlook a getireceğimize.

Burada ; 2 çözüm yolu var. Ya , Exchange Managemant Shell üzerinden ekteki komut örneğiyle bu alanı dolduracağız yada daha basit ve pratik bir yol olan 3th party tool kullanacağız.

Kod Örn : Import-RecipientDataProperty -identity recepf -Picture -FileData ([Byte[]]$(Get-Content -Path “\\filesrv\resimler\recepf.jpg” -Encoding Byte -ReadCount 0))

Tool olarakta; http://www.cjwdev.co.uk/Software/ADPhotoEdit/Info.html  linkinden ADPhotoEdit yazılımını indirebilir ve boyutu 8 KB geçmeyecek şekilde bir photo hazırlayıp AD de istediğiniz kullanıcıya program ile import edebilirsiniz.

Sonuçta; ekteki gibi resimleri contact larda çıkmaya başlayacaktır.

Exchange 2010 Server, Biriken Logları Silmek

Merhaba,
Mevcut “.edb” file alanında yer alan log (.txt) dosyaları zamanla şişmekte ve disk alanını çok fazla kullanmaktadır.Bu durumda,yapılması gereken database üzerinde,ekteki şekilde olduğu gibi “maintanance” tab’ında “circular logging enable” ettiğiniz takdirde loglar otomatik truncate edilip silinecektir.
Silinmesi için, “Information Store” ‘u da RESTART etmeniz gerekecek.

Ancak silme işlemi sonrasında,tekrar bu işareti kaldıralım.Aksi halde, eğer backup programıyla exchange backuplarını daima “full backup” almanız gerekecektir, “Incremental” olmayacaktır.

Exchange 2010 Serverda, ESEUTIL ile Defrag İşlemi

** Bu komut ile mevcut exchange DB nizin Boyut durumunu görebilirsiniz.

C:\>Get-MailboxDatabase -Status | ft name,databasesize,availablenewmailboxspace -auto

** İşlem öncesinde, Database’ini EMC üzerinden yada aşağıdaki komut ile PowerShell ile Dismount etmeniz gerekli.

Dismount-Database TESTDB

** Dismount sonrasında, aşağıdaki komut ile mevcut database’imizi (eğer mevcut diskte yer yoksa,network üzerinde farklı bir alanda da) defrag yapabilirsiniz.

D:\Data\TESTDB>eseutil /d TESTDB.edb /t\\TESTSRV\defrag\temp.edb

Defrag İşleminde Karşılacağınız Ekran;

Extensible Storage Engine Utilities for Microsoft(R) Exchange Server Version 14.01 Copyright (C) Microsoft Corporation. All Rights Reserved.

Initiating DEFRAGMENTATION mode…             Database: TESTDB.edb

                  Defragmentation Status (% complete)

          0    10   20   30   40   50   60   70   80   90  100           |—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|           ……………………………………………

Moving ‘\\TESTSRV\defrag\temp.edb’ to ‘TESTDB.edb’…                      File Copy Status (% complete)

          0    10   20   30   40   50   60   70   80   90  100           |—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|           ……………………………………………

Note:   It is recommended that you immediately perform a full backup   of this database. If you restore a backup made before the   defragmentation, the database will be rolled back to the state   it was in at the time of that backup.

Operation completed successfully in 3788.218 seconds.

Exchange2010’da, Disconnected Mailbox’ları Silmek

* Exchange Management Shell Ekranını Açıyoruz..

* Daha sonra silinen mailbox’lara ait GUI numaralarını bulmak için;

Get-MailboxDatabase | Get-MailboxStatistics |where {$_.DisconnectDate -ne $null } | FL Database,DisplayName,DisconnectDate,MailboxGuid  

komutunu girip Enter’a basıyoruz.Komutu ekteki gibi bir sonuç verecektir;

Database            : Mailbox Database 13123535
DisplayName      : Ali Veli
DisconnectDate  : 05/01/2012 1:00:00 AM
MailboxGuid       : 9784acff-8272-42a9-b8d2-02a289113c0c  

* Bu listede Disconnected olan mailboxlar ve GUI’lerini görebilirsiniz.

* Disconnected olan Mail hesaplarını kaldırmak içinde şu komutu çalıştırıyoruz;

Remove-Mailbox -Database “Mailbox Database 13123535” -StoreMailboxIdentity 9784acff-8272-42a9-b8d2-02a289113c0c   -Confirm:$False

“Confirm False” ile onay gerekmeden,remove işlemi gerçekleşecektir.

**Exchange 2010 da;  Active Directory’den “USER” sildiğinizde bağlı posta hesabı exchange üzerinden silinmez.Bunu EMC üzerinden “REMOVE” edip,sonrasında yukarıdaki şekilde silmeniz gerekir.